Välj en annan nämnd

Teknik- och klimatnämndens protokoll och tidigare Klimatnämndens protokoll
Nämndordförande Tommy Lundqvist

Nämndsekreterare Mats Boman

   
search engine by freefind advanced

 

Kommunfullmäktige- och kommunstyrelseprotokoll
Utbildningsnämndens protokoll
Kultur- och fritidsnämndens protokoll
 
 

Webkonstruktör: Leif Thurhammar                                                                                                     
 

Socialnämndens protokoll
Bygg- och miljönämndens protokoll

Sjukvårds- och omsorgsnämndens protokoll
Val- och förtroendemannanämndens protokoll
År Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec
2021 26                    
2020   18 24   5 2 25 29   17 15
2019 8 19 19 8 21 13 13 17   5 10
2018 9 6 20 24 22 7   18 23   4
2017   7     29 13     10   13
2016   9 22   17 14     11   6
2015 13 17   28   9     6 10 8
2014 30   27     4   18   6 18
2013 29   21   16     19 17   19
2012     8   3 14   20 25   6
2011   10 3   5 16   22 27   8

 

Söksidan introducerad 2011