Socialnämndens protokoll
Nämndordförande   Åsa Wennerfors  
Nämndsekreterare   Karoline Andersson-Mann    

 

 
search engine by freefind advanced

Kommunfullmäktige- och kommunstyrelseprotokoll
Barn- och skolnämndens protokoll
Utbildningsnämndens protokoll
Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Bygg- och miljönämndens protokoll
Klimatnämndens protokoll

Val- och förtroendemannanämndens protokoll
Sjukvårds- och omsorgsnämndens protokoll

Webkonstruktör: Leif Thurhammar

 

 

År

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

2021 7  28   18 22   3 19 30   18 16
2020 3 14 2   6 29   9   3 1 12  
2019 24 21 14    23 13   12 10  17    14 12
2018      22 15 26 17 14 30 27 25 29 13
2017 12 2    23 23 27 24 22 31     26 23 14
 2016 28 25 23 28 26 21 25 29 27 24 15
 2015 9  29 26 26 23 28 17 27 24 29 26 17

2014

31 28 21 25 23 13 29 26 31 28 17

2013

25

22

22

26

20

23

27

25

22

20

2012

26

23

22

26

25

20

23

27

25

22

20

2011

13 27

24

24

28

26

22

25

22

20

17

15

2010

14 28

11  22  25

11  25

8  22

6  20

10  23

12  26

9  23

7  21

4  18

2

2009

 

 

 

8 16

14 28

11 25

13 27

10  24

22

5 19

3 17 28